Rekrutacje

Nasze procesy rekrutacyjne pragniemy wpisywać w szerokie zagadnienia związane z zarządzaniem. Wynikają one z analizy potrzeb, oczekiwań wydajności i efektywności pracy, planów rozwoju i inwestycji w firmach.

 

Proces rekrutacji to nie tylko pozyskanie pracownika ale także jego adaptacja, wdrożenie, rozwój, zakładające niekiedy także zmiany i modyfikacje także w organizacji Pracodawcy. Tak złożone procesy wymagają wsparcia profesjonalnych doradców. Nasza firma zaspokaja te potrzeby, często uzupełniając działania struktur HR.

 

Oferujemy usługi w zakresie rekrutacji zewnętrznej, rozumianej jako poszukiwanie pracownika poza organizacją, jak i wewnętrznej, która sprowadza się do realizacji audytu, oceny personelu i tworzenia ścieżek rozwoju osób już pracujących w firmie.

 

Rekrutacja zewnętrzna może mieć różne formy, polega na poszukiwaniach bezpośrednich, zwłaszcza kandydatów na wyspecjalizowane stanowiska, na selekcji osób aplikujących w odpowiedzi na ogłoszenia prasowe i internetowe, na wykorzystaniu własnej bazy danych kandydatów. Ostatecznie, celem rekrutacji jest prezentacja Pracodawcy najlepszych kandydatów, osób spełniających wymagania formalne i osobowościowe oraz rekomendacja do zatrudnienia. Diagnoza psychologiczna pozwala na dogłębną analizę i selekcję kandydatur a w konsekwencji prognozowanie rozwoju, ambicji, potrzeb, sposobu motywowania i zarządzania, ułatwia wybór i adaptację nowo zatrudnionej osoby.

 

Nasza firma, dążąc do podnoszenia jakości usług, bierze na siebie odpowiedzialność za każdą zatrudnioną u Klienta osobę, co nie sprowadza się tylko do okresu gwarancji za efekt usługi ale także do trwałej współpracy i doradztwa w zakresie budowania relacji pracowniczych.