Doradztwo zawodowe

W swojej praktyce często spotykam się z sytuacjami, gdy osoby poszukujące pracy, podejmujące decyzję o wyborze ścieżki zawodowej, potrzebują informacji dotyczącej posiadanych zdolności, umiejętności, mocnych i słabych stron, wskazania możliwości osobistego rozwoju, potrzebują szeroko rozumianego wsparcia a także rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości aktualnego rynku pracy.

 

Wzrasta rola Doradcy Zawodowego, który odpowiada na potrzeby:

 

- absolwentów szkół średnich, podejmujących decyzję o toku dalszego kształcenia, oferując kompleksową diagnozę osobowości, temperamentu, zdolności

- absolwentów szkół średnich i wyższych, poszukujących pracy, potrzebujących informacji o rynku pracy, o własnych możliwościach, chcących przygotować się do aplikowania na określone stanowiska, przygotowujących dokumentny aplikacyjne, przygotowujących się do rozmów z pracodawcą

- pracowników 50+, poszukujących pracy czy chcących dokonać zmian w swoim życiu zawodowym, potrzebujących wsparcia w identyfikowaniu swoich atutów

- pracodawców, redukujących zatrudnienie, pragnących zadbać o samopoczucie zwalnianych osób, ułatwić im poszukiwanie nowej pracy, odnaleźć się z trudnej sytuacji zmiany i stworzyć z niej sposobność do dalszego rozwoju zawodowego

- dla wszystkich zainteresowanych diagnozą psychologiczną w kontekście swojej aktualnej bądź planowanej sytuacji zawodowej oraz wsparciem w rozwoju