W procesach rekrutacyjnych najwięcej osób mówi o potrzebie rozwoju,

« wróć

W procesach rekrutacyjnych najwięcej osób mówi o potrzebie rozwoju, jako głównym motywie poszukiwania nowego miejsca pracy. Każdy niemal kandydat biorący udział w konkursie deklaruje potrzebę rozwoju, często sprowadzając to pojęcie do oczekiwań w stosunku do pracodawcy: chcę więcej zarabiać, więcej decydować, mieć większy zakres obowiązków i odpowiedzialności, mieć lepsze auto, lepsze warunki pracy. Tymczasem warto zastanowić się nad procesem doskonalenia (w kulturze wschodu: „kaizen"), który odwraca sposób myślenia: co mogę udoskonalić w sobie, co mogę usprawnić, zmienić w swojej pracy, poprawić, by w konsekwencji zaspokajać wyższe oczekiwania pracodawcy ale i własne. Proponuję z oczekiwań na rezultaty nastawić się na procesy działania, na jakość, doskonalenie warsztatu. Elementem takiego doskonalenia jest mądra innowacyjność, możliwa na każdym stanowisku i w każdej pracy. A zatem poszukujemy pracowników dążących do doskonalenia się, pracodawców motywujących i nagradzających takie intencje.