Permanentna rekrutacja

« wróć

W wielu firmach, na stanowiska niższego szczebla, rekrutacja właściwie nie ma końca. Zwłaszcza duże organizacje, także te o rozproszonej strukturze, mają stale kłopot z fluktuacją personelu. Powodów tej sytuacji jest wiele. Aktualna sytuacja na rynku pracy, niechęć do podejmowania pewnych typów prac, dysonans między oczekiwaniami pracodawców i potencjalnych kandydatów do pracy, to tylko ogólne przyczyny tego zjawiska. Paradoks polega na tym, że te "proste" na pozór stanowiska pracy mają fundamentalne znacznie dla działania firm. Firmy coraz lepiej kreują strategię, prowadzą analitykę, planują i realizują cele, jednak stają przed ograniczeniami, z jakimi do tej pory się nie borykały. To nowe wyzwanie dla menadżerów, nowy element polityki zarządzania, gdzie fluktuacja i rekrutacja są palącym problemem. Każdy przypadek ma indywidualny charakter, nasze obserwacje i doświadczenie pozwalają na diagnozę i wsparcie procesów rekrutacji.